KATALOG

Modularna dozna M3-55

Modularna dozna M3-55

Modularna dozna M3-55
(za ugradnju u puni zid)

Šifra: Art. 55.003

Stepen zaštite: IP20

Boja: žuta

Materijal: polistirol

Pakovanje: 126

Dubina: 55

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008

Modularna dozna M3-55
(za ugradnju u puni zid)

Šifra: Art. 55.003

Stepen zaštite: IP20

Boja: žuta

Materijal: polistirol

Pakovanje: 126

Dubina: 55

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008