O NAMA

“Matić elektro” D.O.O. osnovano je 1999 godine. Osnovna delatnost je izrada alata za špricanje plastike, probijanje, prosecanje, izvlačenje, savijanje, kombinovanih alata, mašinskih delova i sklopova, usluge obrade na mašinama alatkama i erozimatima sa žicom i elektrodom, uslužno brizganje delova od duroplasta i termoplasta, kao i proizvodnja elektroinstalacionog materijala.

“Matić elektro” D.O.O. osnovano je 1999 godine. Osnovna delatnost je izrada alata za špricanje plastike, probijanje, prosecanje, izvlačenje, savijanje, kombinovanih alata, mašinskih delova i sklopova, usluge obrade na mašinama alatkama i erozimatima sa žicom i elektrodom, uslužno brizganje delova od duroplasta i termoplasta, kao i proizvodnja elektroinstalacionog materijala.

“Matić elektro” D.O.O. raspolaže savremenim konvencionalnim mašinama alatkama(strugovi,glodalice,brusilice), CNC glodalicom, mašinama za brizganje plastike, ekcentar presama kao i iskusnim stručnim kadrom obučenim za rad za savremenim softverskim paketima(CAD/CAM).

“Matić elektro” D.O.O. raspolaže savremenim konvencionalnim mašinama alatkama(strugovi,glodalice,brusilice), CNC glodalicom, mašinama za brizganje plastike, ekcentar presama kao i iskusnim stručnim kadrom obučenim za rad za savremenim softverskim paketima(CAD/CAM).