KATALOG

Modularna dozna M4-65

Modularna dozna M4-65

Modularna dozna M4-65
(za ugradnju u puni zid)

Šifra: Art. 65.004

Stepen zaštite: IP20

Boja: žuta

Materijal: polistirol

Pakovanje: 84

Dubina: 65

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008

Modularna dozna M4-65
(za ugradnju u puni zid)

Šifra: Art. 65.004

Stepen zaštite: IP20

Boja: žuta

Materijal: polistirol

Pakovanje: 84

Dubina: 65

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008