KATALOG

Razvodna kutija OG 105x105x55 sa 6 uvoda

Razvodna kutija OG 105x105x55 sa 6 uvoda

Razvodna kutija OG 105x105x55 sa 6 uvoda

Šifra: Art. 01.002

Stepen zaštite: IP54

Boja: bela

Materijal: ABS

Pakovanje: 20

Dimenzije: 105x105x55

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008

Razvodna kutija OG 105x105x55 sa 6 uvoda

Šifra: Art. 01.002

Stepen zaštite: IP54

Boja: bela

Materijal: ABS

Pakovanje: 20

Dimenzije: 105x105x55

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008