KATALOG

Razvodna kutija OG 150x150x70 sa 8 uvoda

Razvodna kutija OG 150x150x70 sa 8 uvoda

Razvodna kutija OG 150x150x70 sa 8 uvoda

Šifra: Art. 01.004

Stepen zaštite: IP54

Boja: bela

Materijal: ABS

Pakovanje: 10

Dimenzije: 150x150x70

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008

Razvodna kutija OG 150x150x70 sa 8 uvoda

Šifra: Art. 01.004

Stepen zaštite: IP54

Boja: bela

Materijal: ABS

Pakovanje: 10

Dimenzije: 150x150x70

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008