KATALOG

Razvodna kutija OG 82x82x45 sa naznacenim uvodima

Razvodna kutija OG 82x82x45 sa naznacenim uvodima

Razvodna kutija OG 82x82x45 sa naznačenim uvodima

Šifra: Art. 01.001. B

Stepen zaštite: IP54

Boja: bela

Materijal: ABS

Pakovanje: 40

Dimenzije: 82x82x45

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008

Razvodna kutija OG 82x82x45 sa naznačenim uvodima

Šifra: Art. 01.001. B

Stepen zaštite: IP54

Boja: bela

Materijal: ABS

Pakovanje: 40

Dimenzije: 82x82x45

Prema standardu: SRPS EN 60670-1:2010; SRPS EN 60670-1:2010/A1:2013; SRPS EN 60670 22:2008